Strona główna

Kościelne prześladowania Galileusza

Galileo Galilei (1564-1642) był najwybitniejszą postacią w nauce swoich czasów, zarówno pod względem odkryć, których dokonał, jak i z uwagi na swój konflikt z Inkwizycją. Jego ojcem był żyjący w ubóstwie matematyk, który dokładał wszelkich starań, by syn zdobył wykształcenie zapewniające, w jego przekonaniu, bardziej lukratywne zajęcie.

Czytaj dalej»   Komentarze (0) 16.01.2011. 09:48

Prawa Keplera

Następnego wielkiego kroku w astronomii dokonał Kepler (1571-1630), który nigdy nie popadł w konflikt z Kościołem, mimo że głosił takie same poglądy, jak Galileusz. Przeciwnie, autorytety Kościoła katolickiego wybaczały mu jego protestantyzm właśnie dzięki temu, że był tak znakomitym uczonym. Kiedy miasto Gratz, gdzie był profesorem, przeszło spod kontroli protestantów pod kontrolę katolików, protestanckich nauczycieli usunięto ze stanowisk; on jednak, mimo że uciekł, odzyskał to stanowisko dzięki poparciu jezuitów.

Czytaj dalej»   Komentarze (0) 10.02.2010. 22:36

Kopernik, czyli pierwsze starcie religii i nauki

Pierwszym zaciekłym, a przy tym w pewnym sensie najbardziej fundamentalnym bojem między teologią i nauką była astronomiczna dysputa w kwestii, czy centrum tego, co dziś nazywamy Układem Słonecznym, stanowi Ziemia, czy Słońce. Poglądem ortodoksyjnym była teoria Ptolemeusza, w myśl której Ziemia znajduje się w centrum wszechświata i pozostaje w spoczynku, natomiast Słońce, Księżyc, planety i cały system gwiazd stałych obracają się wokół niej, każde we własnej sferze. Według nowej, kopernikańskiej teorii, Ziemia bynajmniej nie jest nieruchoma, przy czym porusza się w dwojaki sposób: raz na dzień wykonuje obrót wokół swojej osi, a raz na rok obrót wokół Słońca.

Czytaj dalej»   Komentarze (0) 22.10.2009. 05:06